Styrelsen

Klubben fungerar lite som en demokrati. Varje år röstas en ny styrelse fram av medlemmarna på årsmötet som de vill bli representerade av. Alla medlemmar kan ställa upp. Styrelsens uppgift är att ta beslut för att driva klubben framåt, som medlemmarna i många fall sedan är delaktiga i att verkställa. Styrelsen planerar även tävlingar och klubbaktiviteter.

Klubbens styrelse har kontakt via chatt varje dag samt har fysiska möten ca en gång varje/varannan månaden.

Har du något du vill ska tas upp i styrelsen? Maila till klubbens mailadress, alternativt kontakta någon specifik ur styrelsen direkt.

IMG_7208.jpg

Ordförande

Jessica Gustafsson

Tel: 073-638 34 86

fram till 2023

Vice ordförande

Julia Bergstrand

Tel: 073-230 80 65

fram till 2022

IMG_6826.jpg

Kassör

Elisabeth Forssén

stkh.kassor@gmail.com

fram till 2022

Ledamot

Evelina Sommar

Tel: 072-310 27 20

fram till 2022

IMG_0468.JPG

Ledamot

Klara Hägglund

Tel: 072-733 21 21

fram till 2022

IMG_0472.JPG

Ledamot

Lova Mattsson

Tel: 072-702 89 11

fram till 2023

Ledamot

Evelina Öhman

Tel: 076-831 53 25

fram till 2022

Suppleant

Vera Ekberg

Tel: 076-165 23 19

fram till 2022

Suppleant

Alice Kummelbäck

Tel: 073-907 55 54

fram till 2022